kontaktovat

Audioprůvodci

Vážení hosté,

ve snaze nabídnout Vám co nejkvalitnější služby pořídilo Návštěvnické centrum Nový Jičín audioprůvodce, které Vám usnadní orientaci a umocní zážitek z prohlídky. Kromě Expozice klobouků a Expozice generál Laudon Vás tyto přístroje provedou i po významných památkách Nového Jičína. Dozvíte se tak mnoho zajímavého nejen o historii města, ale také o bohaté a významné tradici kloboučnické výroby na Novojičínsku, spjaté rovněž s projektem Technotrasa. K dispozici je Vám celkem 20 audioprůvodců, na každém si lze nastavit výklad v českém, anglickém a polském jazyce.

Audioprůvodce za účelem prohlídky Expozice klobouků a Expozice generál Laudon si můžete zapůjčit zdarma v Návštěvnickém centru po předložení průkazu totožnosti a podepsání smlouvy o výpůjčce, vždy během provozní doby, která je celoročně v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin, o víkendech a svátcích od 9:00 do 16:00 hodin.

Budete-li si chtít zapůjčit audioprůvodce na komentovanou procházku mimo budovu Návštěvnického centra, bude nutné složit vratnou zálohu ve výši 300 Kč za kus. Kauci Vám vrátíme po předání nepoškozených audioprůvodců zpět do naší pobočky Turistického informačního centra – Návštěvnického centra v Novém Jičíně. Platba vratné zálohy je možná pouze v hotovosti.

Maximální doba zapůjčení audioprůvodce je 1 den. Zničení, ztrátu, odcizení či jinou škodu způsobenou na audioprůvodci je vypůjčitel povinen nahradit do 10 dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.

Tento projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Text: Město NJ, Správce

 

X