kontaktovat

Město vzdá poctu Karlu Krylovi

Třemi výstavami si město Nový Jičín připomíná osobnost básníka a písničkáře Karla Kryla, který se sice narodil v Kroměříži, ale jeho kořeny sahají právě do Nového Jičína.

První dvě výstavy může veřejnost zhlédnout od pátku 1. dubna do úterý 31. května v Návštěvnickém centru. V Expozici klobouků se nachází výstava „Karel Kryl a Nový Jičín“, jež představuje předměty z pozůstalosti rodiny Krylů, uložené ve sbírkách Muzea Novojičínska. K vidění jsou například bibliografie a dřevoryty vytištěné v místní tiskárně Kryl a Scotti, jejímž spolumajitelem byl dědeček budoucího písničkáře. Své místo zde mají také rodinné fotografie, účetní knihy tiskárny, tiskařské štočky a služební korespondence. Naproti tomu v galerii Návštěvnického centra si lidé můžou prohlédnout výstavu fotografií s názvem „Karel Kryl“. 

Poslední z trojice výstav, nazvaná „Karel Kryl – doteky života“, probíhá od úterý 12. dubna do úterý 31. května ve vestibulu novojičínské radnice. Nabízí pestrou škálu amatérských fotografií a článků z novin a časopisů. Její vernisáž proběhla 12. dubna v 17:00 hodin v galerii Návštěvnického centra. Písničkářův bratr Jan na ní převzal pamětní list stvrzující posmrtné jmenování Karla Kryla čestným občanem Nového Jičína.

 
Provozní dobu jedlotlivých výstav naleznete zde.
 

 
X