kontaktovat

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia

Po - Pią  8:00 - 17:00

So - Nie 9:00 - 16:00

Ostatnie wejście na jedną wystawę jest 30 minut przed zamknięciem.

Zgodnie z zarządzeniem rządu Republiki Czeskiej

11. zgodnie z § 69 ust.1 lit. i) ustawy nr 258/2000 Dz. oraz § 2 ust. 2 lit. e) i i) ustawy nr 94/2021 Dz.U., w przypadku prowadzenia ogrodów zoologicznych i botanicznych, muzeów, galerii, przestrzeni wystawowych, zamków, pałaców i podobnych obiektów historycznych lub kulturalnych, obserwatoriów i planetariów oraz gospodarstwa targów i wyprzedaży wystaw gospodarczych

a) instruuje operatora lokalu lub organizatora imprezy, aby zezwolił wyłącznie na wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej w celu umożliwienia uczestnikom obserwacji rozstawu 1,5 metra oraz opiekunom; te same zasady dotyczą wizyt w arboretum i innych ogrodach lub parkach, do których dostęp jest regulowany,
b) zakazać osobom, które wykazują kliniczne objawy covid-19 lub które, w przypadku przeszukania grupowego więcej niż 20 osób, nie spełniają warunków określonych w pkt I/17; spełnienie warunków zgodnie z pkt I/17 nie jest wymagane, jeżeli do egzaminów grupowych w ramach kształcenia uczęszczają wyłącznie uczniowie lub uczniowie jednej szkoły lub osoba nadzorująca,
c) nakazać organizatorowi kontroli grupowej osobie zobowiązanej do przestrzegania pkt I/17 sprawdzenie spełniania tych warunków przed rozpoczęciem kontroli oraz poinstruować osobę o wykazaniu zgodności z pkt I/17; jeżeli osoba ta nie wykaże spełnienia warunków zgodnie z pkt I/17, organizatorowi zabrania się dopuszczenia takiej osoby do udziału w oględzinach grupowych.

 

 

 

X