kontaktovat

BAREVNÝ SVĚT – výstava fotografií

1. září 2021

Autor fotografií Petr Bazala pořizuje obrázky hlavně intuitivně a až doma na velkém monitoru je schopen vidět to, co nespatří pouhým okem.
Výstava se koná v rámci 27. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS Nový Jičín. Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti.
knihovnanj.cz

 

 
X