kontaktovat

Turecké tažení

Když v roce 1788 začala válka s Tureckem, Laudon se u vojska překvapivě neobjevil. Teprve bojové neúspěchy přinutily císaře, který se postavil do čela armád, aby povolal starého maršála znovu do pole. V srpnu 1788 dorazil Laudon na frontu a ujal se řízení operací v Chorvatsku. Armáda připravila „otci" Laudonovi bouřlivé uvítání. S jeho příjezdem nastal rázný obrat ve vedení války. Po zimní přestávce Laudon obnovil válečnou kampaň a 8. července 1789 obsadil pevnost Berbir. V září se přesunul k Bělehradu. Po třítýdenním obléhání a těžkém bombardování posádka pevnosti 7. října kapitulovala. Laudonův příjezd do Vídně v prosinci 1789 byl triumfální. Stanul na vrcholu popularity. Osvoboditel Bělehradu byl v očích současníků považován za nástupce nejslavnějšího rakouského válečníka, prince Evžena Savojského.

 

X