kontaktovat

Pěší trasa G. Laudon

Naučná trasa Po stopách generála Laudona

Zastavení na trase:

  • LAUDONŮV DŮM
  • ŽEROTÍNSKÝ ZÁMEK
  • RADNICE
  • DŮM U ZELENÉHO STROMU
  • STARÁ POŠTA
  • DOLNÍ BRÁNA
  • ZÁMEK KUNÍN   
  • KOSTEL SVATÉHO MARTINA V ŠENOVĚ
  • BANNEROVA STUDÁNKA V ŠENOVĚ

Na trase Vás bude doprovázet tento žlutý symbol "L" 

1. Laudonův dům

V roce 1790 se v okolí Nového Jičína se shromáždila velká armáda s níž se měl maršál Laudon pokusit znovu dobýt pro Rakousko ztracené Slezsko. Za vojenské inspekce opevnění koncem června Laudon onemocněl a musel být převezen do Nového Jičína a ulehnout. Dne 14. července v Novém Jičíně umírá. V roce 1800 vyrostl v patře domu hudební a taneční sál - údajně druhý největší na Moravě hned po Brnu. Dům se od počátku 19. století proměnil v hostinec. U příležitosti 200. výročí úmrtí Laudona byla na domě odhalena současná pamětní deska a busta maršála Laudona.

2. Žerotínský zámek

Branou z ulice 28. října, která kdysi nesla jméno maršála Laudona, vstupujeme do areálu bývalého Tereziánského zámku. Zámek se stal správním centrem celého Novojičínsko-štramberského panství, sídlem úředníků, ale jeho části se proměnily rovněž na vojenský lazaret, zámecká zahrada v nedalekém Zeleném příkopu na armádní hřbitov. Po bitvě u Slavkova na zámku sídlilo ředitelství všech císařských polních nemocnic na Moravě.

V prosinci roku 1925 se zámek i s pozemky stal jako Nadační velkostatek Nový Jičín součástí Nadace císaře Ferdinanda II. na výchovu šlechtických dítek v zastoupení ministerstva školství a národní osvěty. Zámek je dnes sídlem Muzea Novojičínska. V zámku se seznámíme s bohatou historii města Nového Jičína a konají se zde rovněž pravidelné výstavy.

3. Radnice

Budova radnice v domě sídlí od roku 1593. Na počátku 19. století k němu byla přenesena rovněž hlavní vojenská strážnice, která se do této doby nacházela uprostřed náměstí. Vojenské garnizony zde držely svou stráž a doplňovaly tak svým střídáním kolorit malého venkovského města.

4. Dům u zeleného stromu

Jeden z nejstarších hostinců ve městě zakoupila roku 1721 obec pro ubytován vojáků. V roce 1787 zde přenocoval samotný císař Josef II., který právě cestoval za ruskou carevnou Kateřinou II., aby s ní dohodnul společný postup proti Turkům. V této válce pak zazářila hvězda maršála Loudona, když roku 1789 dobyl pevnost Bělehrad. Jméno hostince U Zeleného stromu se později změnilo na Císař Josef II. V roce 1902 byla císaři na náměstí dokonce odhalena bronzová socha.

5. Stará pošta

Jeden z nejpozoruhodnějších domů města byl postaven roku 1563 ve stylu italské renesance. Od roku 1787 v domě působila dědičná pošta, dům navštívila řada osobností, mezi nimi ruský car Alexandr I. nebo v roce 1800 Laudonův spolubojovník z tureckých válek, legendární maršál Suvorov.

6. Dolní brána

Na tomto místě až do roku 1842 stávala dolní brána, tři patra vysoká stavba. Její věžice byly roku 1643 strženy Švédy a v dobách Laudona sloužila už jako obytná stavba. Ve věži se narodil rovněž jeden z prvních zdejších soukenických továrníků Johann Nepomuk Preisenhammer, stavbě se proto říkalo Preisenhamerova věž.

7. Zámek Kunín

Zámek v Kuníně je jedinou zámeckou stavbou u nás, která je dílem věhlasného stavitele Johanna Lucase von Hildebrandt v Českých zemích. V dobách pobytu maršála Loudona na zámku sídlila nejslavnější majitelka tohoto zámku, dobrá hraběnka Walburga, která dva roky po Loudonově úmrtí zakládá jednu z nejlepších škol v celém Rakousku a vychová budoucího otce národa Františka Palackého. Zámek je přístupný veřejnosti a v historicky zařízených pokojích spatříme rovněž portrétní obrazy důstojníků Harrachova pěšího pluku a rovněž obraz majitele pluku Xaviera Harracha, císařského generála a současníka maršála Loudona. Byl otcem slavné hraběnky Walburgy.

8. Kostel Svatého Martina v Šenově

Byl vybudován patrně na přelomu 13. a 14. století a náleží mezi nejstarší kostely na Novojičínsku. Svou původní gotickou podobu si zachovala především čtyřpodlažní hranolová věž a sakristie. Od roku 1630 je kostel svatého Martina trvale v katolické správě. V kryptě, umístěné ve střední části presbyteria pod kostelem, je pohřben legendární Kunínský zámecký správce Leopold Bernard Dittrich (1687 – 1754) a dvě z malých dětí Kunínské hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Waldburg-Zeilu (1762 – 1828). Nejvýznamnější realizací celého kostela je jeho fresková výzdoba. Autorem fresek je moravský barokní malíř Josef Ignác Sadler (1725 – 1767) z Olomouce.

9. Bannerova studánka v Šenově

Vystoupáme až k Bannerově studánce s léčivým pramenem vody, která podle tradice velice chutnala rovněž maršálu Loudonovi v Novém Jičíně. Je nazvána podle dalšího legendárního vojevůdce švédského generála Bannera. Z kopce nazvaného kdysi Vojenský kopec, který byl později přejmenován na Salaš, je výhled náramný: od hradu Hukvald až po Lysou Horu a celé město nový Jičín jako na dlani.

 

 

Přejeme Vám příjemnou cestu!

Text: Město NJ, Správce

 

X