kontaktovat

Úschova zavazadel

Úschova zavazadel


V Návštěvnickém centru Nový Jičín si můžete zdarma uschovat svá zavazadla.

K dispozici jsou dvě skříňky, káždá o rozměrech 77 x 33 x 40 cm.

Majitel zavazadla vždy obdrží klíč k odpovídající skříňce.

Za uschované zavazadlo si zodpovídá majitel zavazadla.

Pracovníci Návštěvnického centra nebudou jakkoliv manipulovat se zavazadlem či skříňkou, ve kterém je zavazadlo uloženo.

V případě ztráty či poškození zavazadla nepřebírá Návštěvnické centrum žádnou zodpovědnost.

Zákazník je povinen si vyzvednout zavazadlo po-pá do 17.00 hodin, so-ne do 16 hodin.

Do úschovny nesmí být ukládána hotovost a cennosti, nebezpečné předměty a zbraně, předměty podléhající rychlé zkáze a živá zvířata. 

Text: Město NJ, Správce

 

X