kontaktovat

Soutěžte s Návštěvnickým centrem

Soutěžte s Návštěvnickým centrem v Novém Jičíně a oslavte tak 10. výročí jeho trvání! Každý den od 1. do 25. prosince 2021 zveřejníme na titulní straně našeho webu www.icnj.cz jedno písmeno. Vaším úkolem bude najít ho a zapsat. Spojením všech 25 písmen vznikne výherní slovní spojení, které – bez mezer a znaků – pošlete na e-mail karolina.kyskova@novyjicin.cz. Nezapomeňte do e-mailu doplnit předmět "Soutěžte s námi", jméno, příjmení a trvalé bydliště. Prvních 5 soutěžících, kteří nám zašlou správné slovní spojení, obdrží dárkový balíček s upomínkovými předměty od města Nového Jičína a slevami na nákup zboží od společnosti Tonak a. s. a kavárny CafféCaffé. Jména výherců vyhlásíme 27. prosince.

 

Zpracování osobních údajů:
Výše uvedené osobní údaje jsou použity pro potřebu kontroly a zajištění soutěže jako veřejné, kulturně společenské aktivity města a to ve „veřejném zájmu“ a po ukončení soutěže budou neprodleně smazány. Při předávání cen mohou být ve veřejném prostoru pořizovaný fotografie a uveřejněny v médiích a na sociálních sítích v rámci propagace města. Ostatní práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů naleznete na www.novyjicin.cz. 
 

 
X