kontaktovat

Novojičínský jarmark s masopustem

Jarmark v doprovodu masopustních masek a hudby se soutěží "O nejchutnější novojičínskou jitrnici".

Soutěže se zúčastní tato řeznictví:

Řeznictví Gold s.r.o.
Bivoj a.s.
Gurmán Sedlnice s.r.o.
Slezské uzeniny s.r.o.
Vítězné řeznictví obdrží originální cenu z keramiky a certifikát podepsaný starostou města.

Informace k soutěži pro širokou veřejnost a způsob hlasování:

Jitrnice bude podávána návštěvníkům jarmarku zdarma (v degustačním množství) v městském stánku na Masarykově náměstí.
Degustační vzorek - jitrnici - budou hodnotit návštěvníci jarmarku anonymně jako laičtí degustátoři pomocí hlasovacích lístků do vydání degustačního množství.
Polovinu hlasovacího lístku vhodí účastník soutěže do papírové krabičky v městském stánku, druhou polovinu si uschová.
Po vyhlášení výsledků soutěže „O nejchutnější novojičínskou jitrnici“ budou vybráni z těchto odevzdaných lístků 4 návštěvníci jarmarku, kteří obdrží „balíček masných výrobků“.
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „O NEJCHUTNĚJŠÍ NOVOJIČÍNSKOU JITRNICI“ PROBĚHNE v 15:30 hod. VYDÁNÍM JEDNOHO VZORKU HLASOVÁNÍ KONČÍ!

Místo konání: Masarykovo náměstí Nový Jičín

 

 
X