kontaktovat

Nástěnné a stolní kalendáře pro rok 2022

V Návštěvnickém centru Nový Jičín jsou nyní k dotání nástěnné a stolní kalendáře pro rok 2022. Nástěnný kalednář navazuje na loňský rok čímže nese název "Postřehy V". Stolní kalendář vás provede Novým Jičínem před 100 lety:

Nový Jičín před 100 lety

aneb Jak se žilo v meziválečném období

Konec první světové války přinesl Novému Jičínu velké změny, protože se musel přizpůsobit novým zákonům Československé republiky. Symbolem meziválečné doby se stal starosta Dr. Ernst Schollich, který se zasadil o velký rozvoj infrastruktury. Kloboučnické a textilní továrny se postupně dostávaly zpět na zahraniční trhy a i přes dvě ekonomické krize prosperita města rostla. Svědčí o tom nové stavby, objekty, společenský a kulturní život. Události spojené se životem ve městě zachytily dnes již historické fotografie uchované ve sbírkách Státního okresního archivu Nový Jičín. Právě z tohoto důvodu vznikl kalendář, který představí Nový Jičín před 100 lety, a zčásti též události z období mezi dvěma světovými válkami.

 

Autor: © Radek Polách, 2021

Foto: © Státní okresní archiv Nový Jičín, 2021

Realizace: Město Nový Jičín a Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků, 2021

 

Prodejní cena nástěnného kalendáře činí 130Kč a stolního 80Kč. 

 

 
X